Lagring och mottagning av gods

Vi är en godsmottagning och ett lager. En del av våra kunder har inte möjlighet att ta emot gods på dagarna och då fungerar vi som en godsmottagning. När godset kommit till oss så ringer vi er och kör erat kolli till önskad destination. Våra lokaler är varma och larmade så ert gods står säkert.